Vietnam
Địa chỉ liên hệ
Geotech International Vietnam
Số 11, Ngõ 59, Hoàng Cầu
Ô Chơ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội , Việt Nam
Tel: (84-24) 3513-2763 - Fax: (84-24) 3513-2764
Vietnam Mobile: 090 343 3326
E-mail: geotech@geotechinternational.com