Giới Thiệu Công Ty
Geotech International là công ty chuyên ngành địa kỹ thuật làm việc trên khắp khu vực Đông Nam Á và Nam Thái Bình Dương từ các văn phòng ở Úc, Singapore, Việt Nam và CHDCND Lào. Công ty có trình độ và kinh nghiệm trong việc cung cấp các nghiên cứu khả thi, nghiên cứu thiết kế, thiết kế xây dựng và quản lý xây dựng cho các dự án năng lượng thay thế quy mô vừa và nhỏ cho thủy điện, năng lượng mặt trời và năng lượng gió.
Công ty có nhiều kinh nghiệm trong thăm dò địa kỹ thuật và khoan khảo sát địa kỹ thuật như cung cấp, lập kế hoạch dự án, khoan, lấy mẫu, thí nghiệm hiện trường và lập báo cáo địa kỹ thuật cho các nhà phát triển dự án năng lượng thay thế quốc tế và địa phương và các cơ quan tài trợ dự án đa quốc gia.
Công ty cung cấp các dịch vụ xây dựng địa kỹ thuật chuyên ngành bao gồm gia cố nền đất yếu và khoan phụt vữa nền.

Công ty cũng có nhiều kinh nghiệm trong việc cung cấp các dịch vụ thiết bị địa kỹ thuật như thiết kế, cung cấp, lắp đặt và giám sát quan trắc các đập, công trình giữ nước và công trình xây dựng dân dụng cho các nhà phát triển dự án quốc tế và địa phương và các cơ quan tài chính dự án đa quốc gia.
Công ty hỗ trợ các công ty địa kỹ thuật quốc tế làm việc tại Đông Nam Á thông qua dịch vụ địa kỹ thuật chất lượng quốc tế như lấy mẫu, thí nghiệm hiện trường, thí nghiệm trong phòng, lắp đặt thiết bị quan trắc, quan trắc và giám sát địa kỹ thuật cho các công trình.

TYPICAL PROJECT PROFILE

Khoan khảo sát địa chất và phun vữa cọc nhồi mini để gia cố khắc phục hệ thống băng tải CV02 tại Mỏ PKM

Khoan lấy mẫu và phụt vữa chống thấm bên dưới và xung quanh đập tràn tại dự án Ban Huoi Xay Project

Khoan khảo sát địa kỹ thuật, lắp đặt piezometer ống đứng, piezometer dây rung, đo lún theo lớp và hệ thống đo nghiêng tại đập ngăn thải PKM (TSF)