Piezometer
Thiết Bị Đo Áp Lực Nước
Đầu đo Piezometer dùng để đo áp lực nước lỗ rỗng trong nền các công trình, mực nước dưới đất, mực nước trong các hố khoan, giếng quan trắc,... cung cấp các thông tin cần thiết như:
 • Ghi đo lại điều kiện ban đầu của công trường.
 • Xác định tốc độ an toàn cho thi công đào đắp
 • Dự đoán ổn định mái dốc.
 • Thiết kế cho áp lực đất nén ngang.
 • Đánh giá hiệu quả của các hệ thống thoát nước.
 • Kiểm tra sự làm việc của hệ thống hồ chứa....

 

Nhng ng dung v môi trưng

Mốt số ứng dụng thích hợp cho các hệ thống khôi phục môi trường. Những ứng dụng này bao gồm việc sử dụng Piezometer để:

 • Theo dõi nước mặt.
 • Theo dõi mực nước tại những vị trí ô nhiễm để tìm ra tốc độ và hướng di chuyển của chất ô nhiễm.

 

Nhng ng dung v thu văn

Mốt số ứng dụng thích hợp cho thuỷ văn như:

 • Lập bản đồ dòng chảy gần bề mặt, dự đoán khối lượng nước trong tầng chứa nước và tốc độ bổ sung của nó.
 • Theo dõi các dòng chảy cho lâm nghiệp, nông nghiệp, các công ty điện và các khu vực chứa nước của thành phố .
 • Theo dõi các ảnh hưởng của thuỷ chiều đến đất bờ biển.
 • Theo dõi sự xâm nhập của nước biểm vào tầng chứa nước ngọt.

 

Piezometer dây rung, VWP
Piezometer Dây Rung - VW Piezometer
Piezometer dây rung là loại thích hợp cho hầu hết các ứng dụng, nó có thể được lắp đặt trong lỗ khoan, chôn vào đất đắp, hoặc treo lơ lửng trong một giếng đứng. Số liệu được ghi thu bằng một máy đo xách tay hoặc hệ thống ghi đo tự động data logger.
Đầu đo dây rung nhiều lớp VW Piezometer
Multi-Level VW Piezometers
Piezometer nhiều tầng được sử dụng để theo dõi áp lực nước lỗ rỗng tại các khu vực khác nhau trong lỗ khoan. Số liệu được ghi thu bằng một máy đo xách tay hoặc hệ thống ghi đo tự động data logger.
Một Số Ứng Dụng Của Đầu Đo Piezometer
Đập đất
- Theo dõi áp lực nước lỗ rỗng, xác định cường độ kháng cắt.
- Đo áp lực đẩy nổi, theo dõi thấm...
Đắp trên đất yếu
- Theo dõi sự ổn định của khối đắp.
- Theo dõi sự cố kết trong nền đất...
Trượt đất
- Đo áp lực nước lỗ rỗng, tính toán cường độ kháng.
- Theo dõi mực nước ngầm, tính toán khối trượt.
Tường vây và cọc cừ
- Theo dõi lực tác động lên tường, theo dõi mực nước ngầm.
- Đo áp nực đẩy nổi, xác định độ ổn định của nền.
Hạ mực nước trong hố đào
- Trợ giúp thiết kế hệ thống bơm.
- Cảnh báo sớm ngập nước.
Đập ngăn thải
- Đo áp lực nước lỗ rỗng khi đổ tailing.
- Theo dõi sự ổn định của đập, theo dõi thấm.
Hiện hãng Slope Indicator có rất nhiều loại Piezometer phục vụ cho các công trình và nhu cầu khác nhau
Hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn hay tham khảo thêm thông tin tại website của hãng  Slope Indicator
Bộ thiết bị đo nghiêng
đo dịch chuyển ngang
Ống đo nghiêng - Ống vách
Đầu đo áp lực nước
Máy đo mực nước
Đo nghiêng tự động
Đo lún theo lớp
Máy ghi đo xách tay
Bộ đọc dây rung tự động
Bộ thiết bị ghi đo
Hệ thống ghi đo không dây