Lĩnh Vực Hoạt Động
Công ty Geotech International và các công ty liên kết đã có hơn 20 năm thành lập
làm việc trên khắp khu vực Đông Nam Á và Nam Thái Bình Dương
từ các văn phòng ở Úc, Singapore, Việt Nam và CHDCND Lào.
 • Nghiên cứu khả thi thủy điện và cung cấp các báo cáo khả thi
 • Khảo sát địa chất và địa kỹ thuật
 • Quản lý các dự án địa kỹ thuật - Khoan lấy mẫu và thí nghiệm địa kỹ thuật
 • Thiết kế lắp đặt thiết bị quan trắc và giám sát các công trình địa kỹ thuật và dân dụng
 • Phân tích, đánh giá và thiết kế các công trình đê đập
 • Kiểm tra an toàn đập và thiết kế khắc phục các công trình giữ nước không an toàn.
 • Nghiên cứu nước ngầm và nước mặt địa chất cho các dự án thủy điện
 • Làm các thí nghiệm hiện trường địa kỹ thuật và địa vật lý
 • Giám sát thi công với kiểm tra và kiểm soát chất lượng (QC và QA)
 • Đánh giá và kiểm tra phòng thí nghiệm địa kỹ thuật
 • Tiếp thị, bán hàng và cung cấp thiết bị tiên tiến cho các dự án địa kỹ thuật và thủy điện.
Phát triển năng lượng thay thế
Geotech International cung cấp đầy đủ các dịch vụ thiết kế và xây dựng cho các dự án năng lượng thay thế - Phát triển thủy điện, năng lượng mặt trời và năng lượng gió. Công việc được thực hiện cho các nhà phát triển tư nhân, chủ sở hữu và các công ty tư vấn; Dự án ODA; các bộ, ngành của chính phủ; cơ quan viện trợ quốc tế; và các cơ quan cho vay đa quốc gia
Alternate Energy
Project Component
Specialized Experience and Capabilities
Feasibility studies Feasibility level design and reporting: Hydrologic and meteorologic sturdies; hydraulic studies; construction material availability with quantity and quality measurement and assessment; hydraulic machinery requirements, cost analysis, construction estimates; economic documentation; presentations to lenders and licencing authorities
Site investigation Design and performance of geotechnical boring and sampling programs: Boring sampling and testing; laboratory testing; quality control (QC) and quality assurance (QA) of all work
Insitu testing and instrumentation All forms of field and insitu testing: Permeability Lugeon; piezocone; field vane shear; instrumentation and insitu measurement of site conditions; Quality Control and Quality Assurance based monitoring and reporting of all work
Hydro-geology
studies
Hydro-geologic database development, 2D and 3D ground water modelling, model verification, and model application to construction dewatering and river diversion; field management of hydro-geologic data collection and testing; development of hydro-geologic database; analysis and mathematical testing for dewatering, slope stabilization and surface water protection
Project design Feasibility, preliminary, detailed and construction design level work: Dams and reservoirs; hydrology and hydraulics; water conveyance; tunnels and penstocks; power plant; hydraulic machinery and power generation machinery; electrical switch yards; high power transmission lines
Dam performance monitoring Instrument system design, procurement and installation; data acquisition and data transmission; data analysis systems; assessment of safe and un-safe measurement values; alarm systems
Construction management & control Contractor performance monitoring and management; field and laboratory QC testing of construction; quality assurance (QA) management and reporting.
Dam safety monitoring and remedial construction Internationally qualified and trained dam safety inspectors and inspection; risk analysis; remedial design to improve the performance of unsafe structures; Preparation of Emergency Action Plans; fold mapping and emergency response; training and simulations.
Dịch vụ khảo sát địa kỹ thuật và địa kỹ thuật vật liệu
Geotech International có khả năng, kinh nghiệm và cơ sở khách hàng trong việc cung cấp các lĩnh vực khảo sát địa kỹ thuật, lấy mẫu thí nghiệm và lập báo cáo địa kỹ thuật. Những dịch vụ này được triển khai trên khắp Đông Nam Á và khu vực Nam Thái Bình Dương.
Market
Segment
Specialized Experience Typical
Clients
Geotechnical engineering,  foundation design and investigation Design, management of geotechnical boring and sampling programs; construction quality control (QC) and quality assurance (QA); instrumentation and performance monitoring of civil structures and soil embankments Private developers, owners and consulting firms; ODA projects; government ministries and departments; international aid agencies; multi-national lending agencies
Insitu testing Piezocone; field vane shear, Lugeon permeability, quality control (QC) and quality assurance (QA) testing Private developers, owners, and consulting firms; ODA projects
Hydro-geology for hydropower and mining Hydro-geologic database development, 2D and 3D ground water modelling, model verification, and model application to mine dewatering and pit slope stabilization; field management of hydro-geologic testing; development of hydro-geologic database; analysis and mathematical testing for dewatering, slope depressurization and surface water protection National and international-based and financed mining projects; international and national-based hydropower projects
Embankment and RCC dam design Site investigation; material investigation and resource management; foundation design; embankment design; construction contract documentation; construction management with QC and QA functions Private owners; government agencies; bi-lateral funding agencies; multi-lateral financing agencies
Construction management and monitoring Contractor performance monitoring and management; construction quality control (QC) and quality assurance (QA) testing and reporting. Private developers, owners, and consulting firms
Dam safety monitoring and remedial construction Internationally qualified and trained dam safety inspectors and inspection; risk analysis; remedial design to improve the performance of unsafe structures; Dam safety manuals and Emergency Action Plans Mining projects, hydropower projects, and government infrastructure projects
KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT
Khảo sát địa kỹ thuật tại khu đổ thải Mỏ Phu Kham
LẮP ĐẶT TB QUAN TRẮC
Cung cấp và lắp đặt thiết bị quan trắc
CÁC DỰ ÁN ĐÃ LÀM
Danh sách một số dự án công ty đã thực hiện
KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT
Khảo sát địa kỹ thuật cho đập tràn tại Ban Huoi Xay