Địa chỉ liên hệ công ty:
GEOTECH INTERNATIONAL VIETNAM

Số 11, Ngõ 59, Hoàng Cầu

Ô Chơ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội , Việt Nam
Tel: (84-24) 3513-2763  - Fax: (84-24) 3513-2764
Vietnam Mobile: 090 343 3326
E-mail: geotech@geotechinternational.com
Cty Geotech International Vietnam địa chỉ liên hệ