Công ty Geotech International và các công ty liên kết đã có hơn 15 năm thành lập và có năng lực làm việc chất lượng với các khách hàng quốc tế trong khu vực Đông Dương và Đông Nam Á, trong các lĩnh vực sau:
- Nghiên cứu khả thi thủy điện; và cung cấp các báo cáo khả thi.
- Khảo sát địa chất và địa kỹ thuật
- Quản lý các dự án địa kỹ thuật - Khoan lấy mẫu và thí nghiệm địa kỹ thuật
- Thiết kế lắp đặt thiết bị quan trắc và giám sát các công trình địa kỹ thuật và dân dụng
- Phân tích, đánh giá và thiết kế các công trình đê đập
- Kiểm tra an toàn đập và thiết kế khắc phục các công trình giữ nước không an toàn
- Nghiên cứu nước ngầm và nước mặt địa chất cho các dự án thủy điện
- Làm các thí nghiệm hiện trường địa kỹ thuật và địa vật lý
- Giám sát thi công với kiểm tra và kiểm soát chất lượng (QC và QA)
- Đánh giá và kiểm tra phòng thí nghiệm địa kỹ thuật
- Tiếp thị, bán hàng và cung cấp thiết bị tiên tiến cho các dự án địa kỹ thuật và thủy điện.
Typical Project Profile

Lĩnh Vực Hoạt Động

International Quality at Regional Costs
Khảo sát địa chất cho tuyến đập tràn tại mỏ Phu Kham
- Lào
Thí nghiệm bơm ép nước lỗ khoan - Packer test
Lắp đặt Piezometer dây rung cho tuyến đập 
Ban Houayxai Project