Thiết Bị Đo
Áp Lực Nước
Piezometer
Đầu đo Piezometer dùng để đo áp lực nước lỗ rỗng trong nền các công trình, mực nước dưới đất, mực nước trong các hố khoan, giếng quan trắc,... cung cấp các thông tin cần thiết như:
- Ghi đo lại điều kiện ban đầu của công trường.
- Xác định tốc độ an toàn cho thi công đào đắp
- Dự đoán ổn định mái dốc.
- Thiết kế cho áp lực đất nén ngang.
- Đánh giá hiệu quả của các hệ thống thoát nước.
- Kiểm tra sự làm việc của hệ thống hồ chứa....
Đầu đo dây rung nhiều lớp VW Piezometer
Multi-Level VW Piezometers
Piezometer nhiều tầng được sử dụng để theo dõi áp lực nước lỗ rỗng tại các khu vực khác nhau trong lỗ khoan. Số liệu được ghi thu bằng một máy đo xách tay hoặc hệ thống ghi đo tự động data logger.
Piezometer dây rung, VWP
VW Piezometer
loại được dùng phổ biến nhất của Piezometer
Piezometer Dây Rung - VW Piezometer
Piezometer dây rung là loại thích hợp cho hầu hết các ứng dụng, nó có thể được lắp đặt trong lỗ khoan, chôn vào đất đắp, hoặc treo lơ lửng trong một giếng đứng. Số liệu được ghi thu bằng một máy đo xách tay hoặc hệ thống ghi đo tự động data logger.
Đầu đo áp lực Piezometer của Slope Indicator
Hiện hãng Slope Indicator có rất nhiều loại Piezometer phục vụ cho các công trình và nhu cầu khác nhau
Hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn hay tham khảo thêm thông tin tại website của hãng  Slope Indicator