Các bộ ống lấy mẫu thường dùng bao gồm:
- Các bộ lấy mẫu nguyên dạng nòng ba Mazier;
- Bộ lấy mẫu piston thành mỏng bằng thủy lực;
- Bộ ống đóng thành mỏng
- Bộ ống khoan nòng đôi, bộ ống khoan nòng 3;
- Bộ ép nước trong hố khoan quả bo đơn và quả bo kép (Packer test).
Các máy khoan hiện có
- Máy khoan tự hành DeltaBase DB525, và DB520 của Boart Longyear - Úc (có thể khoan NQ tới 500m)
- Máy khoan tự hành Hanjin D&B-10D của Hàn Quốc (500m NQ)
- Máy khoan tự hành Crown - ZDY100 (1000m NQ)
- Các Máy khoan GK, và XY-1A của Trung Quốc
Geotech International Vietnam khoan khảo sát, và lắp đặt thiết bị quan trắc
Lấy mẫu nguyên dạng UD
Chương trình khoan khảo sát địa chất công trình (ĐCCT) bao gồm khoan địa kỹ thuật, thí nghiệm đóng SPT (standard penetration testing), thí nghiệm thấm bơm ép nước trong hố khoan, lấy mẫu đất đá cho thí nghiệm trong phòng, xuyên tĩnh CPTU, cắt cánh trong hố khoan, nén ngang trong hố khoan và lập báo cáo địa chất.
Typical Project Profile
Lấy mẫu khối
Thí nghiệm ép nước trong hố khoan
Mô tả đất đá theo tiêu chuẩn ASTM
Thí nghiệm nén mẫu đá
Lấy mẫu khối nguyên dạng
Thí nghiệm ép nước trong hố khoan - packer testing
Lấy mẫu và mô tả đất đá theo tiêu chuẩn ASTM
Point Load testing - Thí nghiệm nén mẫu đá tại hiện trường
Lấy mẫu bằng ống Mazier

Khảo Sát Địa Chất Công Trình

Khảo sát toàn bộ về địa kỹ thuật cho dự án đập thủy điện KPGNN3. Công việc bao gồm khoan khảo sát, thí nghiệm hiện trường, lấy mẫu đất nguyên dạng cho cả trên mặt đất và tại các lỗ khoan trên sông. Công ty cũng tiến hành đo địa vật lý cho dự án.
Lấy mẫu bang ống mẫu Mazier
Khoan khảo sát địa kỹ thuật cho hồ chứa thải - BHX Tailing Dam - 2019