Thông số kỹ thuật
Datasheet
của hệ thống data logger Loadsensing
Thông tin về lắp đặt, giá thành,...
xin liên hệ cty tại Hà Nội:
Mobile: 090 343 3326
E-mail: geotech@geotechinternational.com
Wireless Monitoring System
Hệ Thống Quan Trắc Tự Động Không Dây
Loadsensing là một hệ thống kết nối tầm xa không dây dùng thu thập số liệu cho mạng các thiết bị quan trắc.
Nó ghi đo và cung cấp các số đọc định kỳ để theo dõi sự biến đổi theo thời gian thực của các cấu trúc được quan trắc.
Hệ thống dataloggers của Loadsensing có khả năng tương thích với hầu hết các loại cảm biến thông thường được sử dụng trong quan trắc địa kỹ thuật.Khoảng cách kêt nối lên đến 15 km
TRIỂN KHAI TẠI BẤT CỨ ĐÂU
Có thể hoạt động tới 10 năm không cần giám sát, có thể mở rộng trong suốt vòng đời của dự án
TIÊU THỤ NĂNG LƯỢNG CỰC THẤP
Thiết lập hệ thống dễ dàng, không cần dùng máy tính tại công trường
DÙNG SMARTPHONE ĐỂ CÀI ĐẶT
Vibrating wire, Digital, Analogue
HỖ TRỢ HẦU HẾT CÁC LOẠI ĐẦU ĐO SENSORS
DATALOGGER
GATEWAY
CONFIGURATION APP
DATA MANAGEMENT SOFTWARE