Thông số kỹ thuật
Datasheet
về sửa chữa rò rỉ.
Thông tin về thi công, giá thành,...
xin liên hệ cty tại Hà Nội:
Mobile: 090 343 3326
E-mail: geotech@geotechinternational.com
Structural Repair
Slab Lifting
Soil Stabilization
Leak Seal
Đại lý tại việt nam
Chúng tôi cung cấp giải pháp cho các vấn đề trong sửa chữa kết cấu, hàn gắn rò rỉ, lớp phủ / lớp lót, nâng tấm, và ổn định đất.
Sửa chữa rò rỉ bằng cách sử dụng vữa hóa học polyme Prime-Flex.
Sửa chữa được thực hiện trong một hầm viễn thông bị rò rỉ nước.
Phương pháp sửa chữa này có thể áp dụng được trên hầu hết mọi cấu trúc bê tông bị rò rỉ.