"Chất lượng quốc tế với chi phí trong khu vực"
Công ty Geotech International chuyên về địa chất, địa kỹ thuật làm việc trên khắp khu vực Đông Nam Á, về khoan khảo sát địa chất và tiến hành các thí nghiệm hiện trường như: thí nghiệm thấm -  ép nước trong hố khoan  Lugeon/ Packer test, thiết kế và thi công lắp đặt hệ thống quan trắc…
Xem Thêm
Khảo Sát Địa Chất
Chương trình khoan khảo sát địa chất công trình (ĐCCT) bao gồm khoan địa kỹ thuật, thí nghiệm đóng SPT (standard penetration testing), thí nghiệm thấm bơm ép nước trong hố khoan, lấy mẫu đất đá cho thí nghiệm trong phòng, xuyên tĩnh CPTU, cắt cánh trong hố khoan, nén ngang trong hố khoan và lập báo cáo địa chất..
Xem Thêm
Quan trắc
- Thiết kế hệ thống quan trắc, cung cấp và lắp đặt, thu thập dữ liệu và truyền dữ liệu quan trắc, phân tích dữ liệu quan trắc, đánh giá các giá trị quan trắc an toàn và không an toàn.
- Lắp đặt hệ thống đo nghiêng - đo dịch chuyển ngang - Inclinometer system, đo áp lực nước Piezometer, đo lún theo lớp Magnet Extensometer, đo ứng suất Total Pressure Cell, đo lún Settlement Cell….
Xem Thêm